شفت کولر و لباسشویی

شفت کولر و لباسشویی

اولین و مهمترین نیاز شفت استفاده از مواد اولیه مرغوب می باشد که سراج مهر سعی داشته است از بهترین مواد جهت تولید شفت های خود استفاده نماید. همچنین شفت ها به دلیل کار مداوم نیازمند دقت بالا در تولید می باشند که شفت های تولیدی سراج مهر با تلرانس های دقیق توسط دستگاه CNC ماشین کاری می شوند. شفت ها پس از تولید توسط واحد کنترل کیفیت بطور کامل مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین شفت های تولیدی بصورت رندم به آزمایشگاه ارسال شده تا از دقت محصولات تولیدی ، مرغوبیت و طول عمر آنها اطمینان حاصل شود.